Beroerte (CVA)

Wat is een beroerte?

Een beroerte (CVA) betekent: een ‘ongeluk van de bloedvaten in de hersenen’. Bij zo’n ongeluk gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de hersenen. Vaak is er blijvende schade en heb je als patiënt hulp nodig van anderen. Beroerte is de verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding.

Bij een herseninfarct raakt een slagader in de hersenen vernauwd of verstopt. Dit komt vaak door slagaderverkalking. Hierdoor krijgen de hersenen minder of nauwelijks zuurstofrijk bloed in bepaalde delen van de hersenen.

Bij een hersenbloeding scheurt een bloedvat in de hersenen. Hierdoor kan er bloed in en rondom de hersenen stromen en dat deel van de hersenen beschadigen.

Tarieven

De eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden uit een aanvullende verzekering. Indien deze niet (voldoende) aanwezig is, zullen de kosten voor de patiënt zijn. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Hierbij wordt er wel aanspraak gedaan op het eigen risico.

De eerste 20 behandelingen worden eenmalig uit de aanvullende verzekering vergoed of zelf betaald. Ieder volgend jaar worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed. 

CVA behandeling

Het is van belang om zo snel mogelijk te starten met de behandeling na een beroerte. De intake, het onderzoek en de behandeling worden door één van onze gespecialiseerde (geriatrie)fysiotherapeuten uitgevoerd. Tot ongeveer een jaar na de beroerte is er herstel in de hersenen mogelijk. Ook kan het zijn dat na dit jaar problemen worden ervaren waar de fysiotherapeut bij kan helpen. In de eerste 6 maanden wordt het meeste herstel verwacht. De behandeling is daarom intensief: twee tot drie keer per week vindt er één-op-één therapie plaats met een gespecialiseerde fysiotherapeut. Na de behandeling is het ook mogelijk om aan te sluiten bij een neuro-groep. Bovendien kan ervoor gekozen worden om één-op-één therapie te volgen na de behandelingen. Dit overlegt de fysiotherapeut samen met de patiënt.