Longaandoeningen

Longaandoeningen

Wat is COPD?

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een chronische en progressieve longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.

Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën langdurig ontstoken. Door deze ontsteking wordt er overtollig slijm aangemaakt en hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt. Dit leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.

Bij longemfsyeem gaan de longblaasjes verloren. Deze longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Minder longblaasjes heeft dus tot gevolg dat het lichaam minder zuurstof op kan nemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid. 

Klachten bij COPD

Mensen met COPD kunnen verschillende klachten ervaren. Veel voorkomende klachten bij de longaandoening zijn:

  • Chronisch hoesten;
  • Kortademigheid;
  • Benauwdheid;
  • Vermoeidheid;
  • Verminderde inspanningsmogelijkheden;
  • Toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten;
  • Traplopen;
  • Huishoudelijke taken;
  • Het uitvoeren van werk of hobby.

Herken jij deze klachten? En heb jij COPD?

 

Hoe ontstaat COPD?

Ongezonde leefgewoontes hebben invloed op het ontstaan én het verloopt van COPD en eventuele comorbiditeit. Hieronder valt bijvoorbeeld: roken, ongezonde voeding en te weinig beweging. Daarnaast kunnen ook andere zaken COPD veroorzaken, zoals luchtvervuiling (op het werk, binnen- en buitenshuis) en genetische factoren.

Vergoeding

Bij COPD Gold 2 of hoger geldt een vergoeding vanuit de basisverzekering. Hoeveel behandelingen vergoed worden, is afhankelijk van de ernst en ziektelast. Jouw fysiotherapeut kan hier meer over vertellen. Een verwijzing is noodzakelijk. Wel wordt jouw eigen risico aangesproken. Naast deze vergoeding is het ook mogelijk om de aanvullende verzekering te gebruiken.

Bij Centra Plaza kan jij ook deelnemen aan een longgroep door middel van een abonnementsvorm (patiëntenabonnement), mits er sprake is van een longaandoening. Dit kan handig zijn als de behandelingen vanuit de zorgverzekeraar onvoldoende zijn. 

Hoe werkt een COPD behandeling?

Opstellen behandelplan

Jij kan je aanmelden met een verwijzing van de huisarts of longarts. Vervolgens zal één van de gespecialiseerde fysiotherapeuten de intake afnemen en gerichte testen uitvoeren om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Aan de hand van deze uitslagen wordt er een behandelplan opgesteld waarin er aandacht wordt besteed aan leefstijl. In overleg met jou bepalen we of persoonlijke therapie aansluitend is of dat je kan aanhaken bij onze longgroep

Leefstijlverandering wordt begeleid

De behandeling van COPD is veelal langdurig. Dankzij de vele contactmomenten kan de behandeling goed gemonitord worden en kunnen waar nodig andere zorgverleners vroegtijdig ingeschakeld worden, zoals een diëtist of een ergotherapeut.

Longgroepen (optioneel)

Wij hebben meerdere longgroepen die één of twee keer per week samen trainen. Jij kan je aansluiten bij een groep als er sprake is van COPD. Bovendien kunnen ook andere longaandoeningen in aanmerking komen voor een groep, denkend aan bronchiëctasieën of astma. In de groep werkt ieder aan zijn eigen doelen en daarnaast worden er vrijblijvend groepsactiviteiten aangeboden (spelvormen, circuit, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen etc.).

Chronisch zorgnet

Wij zijn lid van het Chronisch Zorgnet. De aandoening COPD valt ook onder dit zorgnet. Doordat we lid zijn van het Chronisch Zorgnet, zijn we op de hoogte van alle nieuwste ontwikkelingen en blijven we onze behandelingen verbeteren door scholingen en cursussen.